Кагнітыўная эталогія

Матэрыял з Вікіпедыі - вольнай энцыклапедыі
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку
Kingdom of animals.png

Кагнітыўная эталогія ( лац. cognitio - Веды) - навука, якая вывучае інтэлект жывёл , разумовую дзейнасць.

Трактоўкі інтэлекту

Сучасныя навуковыя дадзеныя аб інтэлекце ў розных канцэпцыях тлумачацца прынцыпова па-рознаму. У структурна-генетычным падыходзе Ж. Піяжэ інтэлект трактуецца як вышэйшы спосаб ураўнаважвання суб'екта з асяроддзем, які характарызуецца ўніверсальнасцю. Пры кагнітывісцкім падыходзе інтэлект - гэта набор кагнітыўных аперацый. З пункту гледжання фактарна-аналітычнага падыходу на падставе мноства тэставых паказчыкаў знаходзяцца ўстойлівыя фактары ( Ч. Спірмэн , Л. Тэрстоун , Г. Айзенк , С. Барт , Д. Векслер , Ф. Вернан ).

Па вызначэнні нейрапсіхолага А. Р. Лурыя (1966)

«Акт мыслення ўзнікае толькі тады, калі ў суб'екта існуе адпаведны матыў, які робіць задачу актуальнай, а рашэнне яе неабходным, і калі суб'ект аказваецца ў сітуацыі, адносна выхаду з якой у яго няма гатовага рашэння - звыклага (гэта значыць, набытага ў працэсе навучання) ці прыроджанага»

На сённяшні момант прынята лічыць, што існуе агульны інтэлект як універсальная псіхічная здольнасць, у аснове якой можа ляжаць генетычна абумоўленае ўласцівасць нервовай сістэмы перапрацоўваць інфармацыю з вызначанай хуткасцю і дакладнасцю (Г. Айзенк).

З нагоды таго, што менавіта варта разумець пад інтэлектам у стаўленні жывёл, Н. Н. Ладыгіна-Котc (NN Ladygina-Kohts, 1925) адзначала, што пры аналізе вышэйшых кагнітыўных функцый жывёл варта

«Адкідваць усе звычайна паразуменні, якія ўзаемна перамешваюцца, такія як розум, розум, розум, і замяняць іх тэрмінам „мысленне“, маючы на ​​ўвазе пад гэтым апошнім толькі лагічнае, самастойнае мысленне, якое суправаджаецца працэсамі абстрагавання, адукацыяй паняццяў, меркаванняў, высноваў…»

Паводле Л. В. Крушынскага (1986) разумовая дзейнасць - гэта

здольнасць жывёлы ўлоўліваць эмпірычныя законы, якія злучаюць прадметы і з'явы навакольнага свету, і апераваць гэтымі законамі ў новай для яго сітуацыі для пабудовы праграмы адаптыўнага паводніцкага акта.

"Кагнітыўны" азначае "які адносіцца да працэсу пазнання". Да кагнітыўных працэсаў ставяцца ўспрыманне, запамінанне, перапрацоўка інфармацыі, прыняцце рашэнняў.

Сучасныя ўяўленні аб вышэйшых псіхічных функцыях жывёл заснаваны на разнапланавым комплексе ведаў, запазычаных як з эксперыментаў навукоўцаў розных кірункаў, так і з назіранняў за паводзінамі ў прыродным асяроддзі пасялення.

Кагнітыўная эталогія з'яўляецца адносна новай міждысцыплінарнай навукай, вакол якой яшчэ нядаўна існавалі крытычныя меркаванні адносна навуковага статусу [1] .

Велізарны і неацэнны ўклад у развіццё кагнітыўнай эталогіі ўнёс амерыканскі заолаг Д. Р. Грыфін , ганаровы прафесар Універсітэта Ракфелера (Donald Griffin) [2] парушыўшы табу навуковых сцвярджэнняў таго часу [3] .

"Яшчэ ў 70-я гады пры думцы аб тым, што жывёлы могуць мець прытомнасць, псіхолагі літаральна каменелі".

Назіранні этолагаў унеслі істотны ўклад у сучасныя ўяўленні аб праявах разумовай дзейнасці ў паводзінах жывёл. Дзякуючы сістэматычным даследаванням паводзін жывёл розных відаў у натуральным асяроддзі пасялення назапашваліся дадзеныя аб тым, што розум сапраўды гуляе рэальную ролю ў забеспячэнні адаптыўнасці паводзін [4] .

Сумежныя дысцыпліны і галіне навукі

Кагнітыўная эталогія мае агульныя сферы вывучэння з цэлым шэрагам навуковых абласцей і дысцыплін. У рамках кагнітыўнай эталогіі разглядаецца:

 • Паводзіны жывёл (уласцівае жывым істотам узаемадзеянне з асяроддзем, апасродкаванае іх знешняй (рухальнай) і ўнутранай (псіхічнай) актыўнасцю ў прыродазнаўчым, псіхалагічным і філасофскім плане.
 • Зоапсіхалогія вывучае філагенез , антагенез , заканамернасці і функцыі псіхікі, прыроджанае і набытае, разглядаючы ў параўнальным аспекце псіхалогію прыматаў і чалавека, асабліва дзіцяці.
 • Параўнальная псіхалогія - раздзел псіхалогіі , які вывучае падабенствы і адрозненні ў паводзінах і псіхіцы паміж жывёламі і чалавекам, а таксама эвалюцыю паводзін і псіхікі ў працэсе антрапагенезу).
 • Эталогія вывучае прыроджаныя, інстынктыўныя формы паводзін [5] .

Меркаванні навукоўцаў

Чарльз Дарвін, заснавальнік сучаснай тэорыі эвалюцыі (12.02.1809-19.04.1881)

Нямецкі навуковец Герман Рэймарус дапушчаў наяўнасць у жывёл дзеянняў, якія можна супаставіць з разумнымі паводзінамі чалавека. Рэймарус, як і яго сучаснікі і папярэднікі, уключаў у гэтую катэгорыю першым чынам здольнасць да пераймання і навучанню.

Пра наяўнасць у жывёл інтэлекту і эмоцый упершыню выказаўся Ч. Дарвін , які лічыў, што, нараўне з інстынктамі і асацыяцыямі, яны валодаюць і "здольнасцю да развагі". Дарвін лічыў, што зародкі розуму ("здольнасць да развагі" - англ. reasoning ) гэтак жа ўласцівыя шматлікім жывёлам, як інстынкты і здольнасць да фармавання асацыяцый (гэта значыць да навучання).

У 1872 годзе Ч. Дарвін апублікаваў кнігу "Выраз эмоцый у чалавека і жывёл", якая з'явілася паваротным пунктам у разуменні сувязі біялагічных і псіхалагічных з'яў, у прыватнасці, арганізма і эмоцый. У ёй было даказана, што эвалюцыйны прынцып дастасуем не толькі да біяфізічнага, але і псіхолага-паводніцкага развіцця жывога, што паміж паводзінамі жывёлы і чалавека непраходнай прорвы не існуе [6] .

Аб эвалюцыйным працэсе выказваўся таксама сябар і аднадумец Дарвіна, Джон Роменc ( 1848 - 1894 ). Найбольшую вядомасць атрымала яго кніга «Розум жывёл» ( 1888 ), дзе ён выступіў як натураліст , які імкнуўся даказаць адзінства і бесперапыннасць развіцця псіхікі на ўсіх узроўнях эвалюцыйнага працэсу .

А. Н. Севярцоў па пытанні эвалюцыі паводзін і разумовай дзейнасці жывёл у сваёй кнізе «Эвалюцыя і псіхіка» ( 1922 ) лічыў, што ў жывёл акрамя інстынктаў і простых умоўных рэфлексаў існуе тып паводзін, які можа быць ахарактарызаваны як разумны. Севярцоў таксама лічыў, што гэты тып паводзінаў прагрэсіўна развіваецца падчас эвалюцыі і з'яўляецца найважнейшым фактарам эвалюцыйнага працэсу.

Гэтыя некалі рэвалюцыйныя здагадкі аб эвалюцыйным працэсе пацверджаны шматлікімі даследаваннямі толькі зусім нядаўна, за апошнія 15-20 гадоў.

Яшчэ да нядаўняга часу мысленне жывёл практычна не было прадметам асобнага разгляду ў дапаможніках па паводзінах жывёл, вышэйшай нервовай дзейнасці і зоапсіхалогіі . Калі ж аўтары закраналі гэтую праблему, то імкнуліся пераканаць чытачоў у слабым развіцці іх разумовай дзейнасці і наяўнасці рэзкай (непраходнай) грані паміж псіхікай чалавека і жывёл. К. Э. Фабры , у прыватнасці, у 1976 годзе пісаў:

"Інтэлектуальныя здольнасці малпаў, уключаючы антрапоідаў , абмежаваныя тым, што ўся іх псіхічная дзейнасць мае біялагічную абумоўленасць, таму яны няздольныя да ўсталявання разумовай сувязі паміж аднымі толькі ўяўленнямі і іх камбінаваннем у выявы".

Э. Л. Торндайк даследаваў мноства відаў жывёл. Ён прыйшоў да наступнага заключэння:

«Фармальна краб , рыба , чарапаха , сабака , котка , малпа і немаўля валодаюць вельмі падобным інтэлектам і характарам, якія ўяўляюць сабой сістэму сувязяў, якая змяняецца паводле законаў практыкаванні і эфекту.»

Марк Хойзер у кнізе "Дзікі розум" займае пазіцыю "здаровага скептыцызму" ў адносінах да шматлікіх доказаў эмацыйных і інтэлектуальных здольнасцяў жывёл. Разглядаючы праблему з эвалюцыйнага пункта гледжання, ён даказвае, што мозг любой жывёлы непазбежна сутыкаецца з аналагічнымі праблемамі, а такім чынам, кожны выгляд мае свой уласны "набор ментальных інструментаў" для перапрацоўкі інфармацыі аб аб'ектах, ліках і прасторы. У розных відаў ён розны. Выпадак Homo sapiens - прыклад беспрэцэдэнтнага ўскладнення мыслення. Такім чынам, заключае Хойзер,

"Мы жывем на планеце разам з іншымі разумнымі істотамі… І хоць чалавечы розум пакінуў на планеце свой характэрны след, мы не адны ўдзельнічаем у гэтым працэсе."

Алег Крышталь, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Украіны , прэзідэнт Нацыянальнага таварыства нейронаук заўважае:

І мы, і жывёлы думаем і адчуваем эмоцыі. Доўгі час жывёлам адмаўлялі ў праве на прытомнасць, лічачы іх, па сутнасці, "жывымі робатамі", якія дзейнічаюць па прынцыпе "акцыя - рэакцыя", у "лепшым выпадку" здольнымі выпрацоўваць рэфлексы. Цяпер гэтая "ерась біхевіярызму" пераадолена.

- [7]

Кіраўнік лабараторыі фізіялогіі і генетыкі паводзін біялагічнага факультэта МДУ доктар біялагічных навук Зоя Аляксандраўна Зорына:

Унікальныя здольнасці чалавека, яго мысленні сапраўды маюць біялагічныя перадумовы. І паміж псіхікай чалавека і псіхікай жывёл няма той непраходнай прорвы, якую доўгі час неяк па змаўчанні прыпісвалі і мелі на ўвазе. Прычым яшчэ ў сярэдзіне XIX стагоддзі Дарвін аб гэтым казаў, што розніца паміж псіхікай чалавека і жывёл, як бы яна ні была вялікая, гэта розніца ў ступені, а не ў якасці.

-[8]

У сваёй працы «Зламаць клетку: аб правах жывёл » прафесар Гарвардскага ўніверсітэта Стывен Вайз адзначае:

Ні адзін іншы жывы від на Зямлі не дасягнуў той ступені развіцця, на якой знаходзіцца Homo sapiens , жывёлы не ўмеюць пісаць музыку, вырашаць геаметрычныя задачы і будаваць касмічныя ракеты, але не толькі людзі ўмеюць думаць, любіць, сумаваць, крыўдзіцца, адным словам, адчуваць і перажываць. Не толькі людзі выпрацавалі камунікатыўныя навыкі і нормы паводзін, не толькі ў людзей ёсць мараль і эстэтычныя пачуцці.

- [9]

Даследаванні вучоных

Амерыканскі псіхолаг Э. Толмэн (1886-1959) правёў шэраг даследаванняў па навучанні пацукоў у розных тыпах лабірынтаў і прыйшоў да высновы, што схема бігейвіярыстаў «стымул-рэакцыя» аказваецца недастатковай для апісання паводзін жывёл, паколькі такі падыход зводзіць усю яго разнастайнасць да сукупнасці элементарных адказаў на стымулы.

Э. Толмэн паставіў розныя тыпы эксперыментаў, у выніку якіх высветлілася, што ў працэсе навучання жывёлы набывае веды (соgnition) аб усіх дэталях сітуацыі, захоўвае іх у форме ўнутраных уяўленняў і можа выкарыстоўваць у патрэбныя моманты.

Конрад Лорэнц, лаўрэат Нобелеўскай прэміі, заснавальнік эталогіі (1903—1989)

Выбітны аўстрыйскі біёлаг , эталог, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіялогіі і медыцыне за 1973 год Конрад Лорэнц выявіў, што жывёлы здольныя перадаваць адзін аднаму веды, набытыя шляхам навучання. Гэта з'ява, якое стала поўнай нечаканасцю для навукі таго часу, потым было названа імпрынтынгам (захаваннем).

Нямецкі псіхолаг Вольфганг Кёлер , адзін з заснавальнікаў і ідэолагаў гештальпсіхалогіі , у эксперыменце прадэманстраваў, што шымпанзэ здольныя і да іншага ўвазе элементарнага мыслення – экстранаму рашэнню новых для іх задач.

Роберт Йеркс (Yerkes, 1929 ; 1943 ) паказаў, што з задачамі «келераўскага тыпу» (В. Келер распрацаваў метад вывучэння гарматнай дзейнасці жывёл, якая і да гэтага часу застаецца адной з найважнейшых эксперыментальных мадэляў) спраўляюцца не толькі шымпанзэ , але таксама арангутан і гарыла.

У шматлікіх працах сцвярджаецца, што здольнасць да абагульнення (уяўнаму аб'яднанню прадметаў і з'яў па агульных для іх прыкметах), як і здольнасць да экстрапаляцыі , ёсць у шматлікіх прадстаўнікоў птушак, сысуноў і ў рэптылій .

Папугай выконвае аналітычную задачу, складаючы аднастайныя прадметы па агульнай прыкмеце

Псіхолаг з Універсітэта Аёвы Эд Вассерман з групай навукоўцаў вывучаў здольнасць жывёл да выканання вышэйшых пазнавальных задач. У ходзе эксперыментаў з бабуінамі і галубамі высветлілася, што жывёлы здольныя вызначаць ідэнтычнасць прадметаў не горш за чалавека. Эд Вассерман лічыць, што заключэнне некаторых вучоных аб тым, што чалавечы інтэлект адрозніваецца ад жывёлы не толькі колькасна, але і якасна, «можа паставіць чалавецтва ў вельмі няёмкае становішча» [10] .

Жывёлы здольныя не толькі да прымітыўнага эмпірычнага абагульнення па колеры, па форме, але яны здольныя вылучаць даволі адцягненыя прыкметы, калі інфармацыя ў выніку абагульнення набывае высока абстрактную форму [8] . Гэтая здольнасць выяўляецца як у традыцыйных лабараторных эксперыментах («рахунак» у шымпанзэ і крумкач), так і ў сітуацыі зносін чалавека з антрапоідамі, дэльфінамі , а таксама папугаямі з дапамогай моў-пасрэднікаў [10] .

Раней навукоўцы лічылі, што мысленне жывёл пабудавана на фармаванні сеткі асацыятыўных сувязяў, а не на разуменні прычын і следстваў.

Як паказалі апошнія даследаванні навукоўцаў, жывёлы, як і чалавек, здольныя рабіць высновы на аснове разумовага аналізу ўмоў задачы [4] .

Л. В. Крушынскі ў пачатку 1980-х гадоў пісаў:

«Вядома, цяжка аддзяліць навуковыя факты, атрыманыя ў выніку назірання, ад тых ведаў, якія ўстанаўліваюцца ў эксперыменце. Мы прывыклі бачыць навуку там, дзе ёсць колькасная ацэнка якой-небудзь з'явы. Вывучэнне разумовай дзейнасці ва ўмовах вольных паводзін прыводзіла ў асноўным да таго, што складалася толькі ўражанне аб наяўнасці ў сабак розуму. Аднак тыя лабараторныя эксперыменты, якія былі распрацаваны ў выніку гэтых уражанняў, іх пацвердзілі.

Методыка даследаванняў

Ёсць разнастайныя методыкі вывучэння інтэлекту жывёл. Частка з іх накіравана на тое, каб высветліць здольнасць жывёл да вышэйшых кагнітыўных працэсаў, такім як абагульненне, абстрагаванне, сімвалізацыя і высновы. Іншыя ацэньваюць здольнасць да рашэння новых задач у экстрана якія ўзніклі сітуацыях, для выйсця з якіх у асобіны няма «гатовага» рашэння.

Метад «спроб і памылак»

Эдвард Торндайк нараўне з І. П. Паўлавым лічыцца заснавальнікам навуковага метаду даследавання працэсу навучання ў жывёл у кантраляваных лабараторных умовах. Пераход да строгай колькаснай адзнакі дзеянняў паддоследнай жывёлы зрабіў Торндайка заснавальнікам эксперыментальнай псіхалогіі жывёл.

Торндайк лічыў здольнасць да навучання паказчыкам інтэлекту. Назіраючы за рашэннем задач ва ўмовах эксперыменту, вучоны прыйшоў да высновы, што інтэлект жывёл дазваляе ім дзейнічаць шляхам спроб і памылак і паступова вучыцца правільнай рэакцыі. У яго манаграфіі "Animal intelligence" (1911) гаварылася толькі аб гэтым баку інтэлекту жывёл, але не аб уласна зародках мыслення. Складанае навучэнне шляхам «спроб і памылак» і фармаванні новай індывідуальнай рухальнай рэакцыі ў элементарнай форме прысутнічае ў найнізкіх жывёл, пачынальна ўжо з плоскіх чарвякоў [11] .

Уведзеныя Торндайком у практыку лабараторнага даследавання метады (у тым ліку і метад "праблемных скрынь") дазвалялі колькасна ацэньваць ход працэсу навучэння. Торндайк першым увёў графічны малюнак паспяховасці выпрацоўкі навыку - "крывую навучэння". Ход доследаў і вынікі адлюстроўваліся графічна ў выглядзе крывых, дзе на восі абсцыс адзначаліся паўторныя пробы, а на восі ардынат — затрачаны час [12] .

Э. Трондайк выкарыстаў «праблемную скрыню» для ўзрушанасці псіхічнай актыўнасці жывёл, накіраванай на рашэнне вызначаных паводніцкіх задач. Псіхолаг не знайшоў слядоў разумення ў працэсах рашэння жывёламі задач у прапанаваных ім праблемных сітуацыях. Пры гэтым варта адзначыць, што вучоны ставіў перад жывёламі перцэптыўныя задачы.

Тыповай задачай на перцэптыўным узроўні з'яўляецца вядомая задача "абыходу перашкоды". У чалавека выбар абыходнага шляху (як і ўсякая іншая чыста перцэпцыйная задача) можа, вядома, вырашацца і на разумовым узроўні, аднак гэта толькі прыватны выпадак рашэння задачы такога тыпу. "Вектар" траекторыі абыходнага шляху задаецца структурай перцэпцыйнага поля і не патрабуе для яго "вымання" ніякіх спецыяльных пераўтварэнняў [ растлумачыць ] .

Такім чынам гештальт-псіхалогія, якая даследавала працэс вырашэння такога тыпу задач жывёламі (у прыватнасці, антрапоідамі), не маючы крытэрыяў для правядзення выразнай мяжы паміж перцэпцыяй і мысленнем, атаясаміла перцэпцыйны выбар з мысленнем (разуменнем) [13] .

Каэфіцыент энцэфалізацыі

У 1973 годзе Г. Джэрысан ( англ.: Harry J. Jerison) прапанаваў ацэньваць жывёлу па так званаму каэфіцыенту энцэфалізацыі [14] : адносіны масы мозгу жывёлы да масы яго цела. Пасля таго, як гэты каэфіцыент быў палічаны для многіх жывёл, аказалася, што ён звязаны з іх інтэлектам даволі цесна. Гэта значыць, у адносна кемлівых жывёл каэфіцыент быў даволі высокі, а ў жывёл, якія адчуваюць цяжкасці з выкананнем розных задач на інтэлект, - адносна нізкім [15] .

Люстэрка

Наиболее горячие споры среди учёных до недавнего времени вызывал вопрос о наличии самосознания животных. Одни исследователи полагали, что сознание у животных, пусть примитивное, но есть, другие же считали, что единственное живое существо, наделённое самосознанием — это человек.

Георгес Бон ( 1912 , с. 175) считал, что вопрос о сознании животного следует отставить в сторону, так как ответ на этот вопрос находится вне возможности научного исследования. Клагес говорил:

« «Мы не сомневаемся, что животное ощущает, чувствует, воспринимает, узнает; мы сомневаемся, мы должны сомневаться лишь в том, что оно способно и осознавать себя». »

Альвердес ( 1932 ) высказывался:

« «Мы ничего не можем выяснить о процессах сознания у животного… Вопрос о сознании животных должен быть, следовательно, исключен из предмета психологии животных, но не потому, что это не представляет никакого интереса, а потому, что этот вопрос неразрешим». »

Уэллс и Гексли предполагали ( 1937 ):

« «Возможно, у них есть сознание, но совсем иное, настолько иное, насколько различны наши тела». »

Одним из первых, кто допустил постановку вопроса о наличии самосознания животных, а также обратил внимание учёных на специфику подхода к вопросу, был Л. В. Крушинский, он говорил:

« Ввиду важности этого вопроса стоит, видимо, подумать о том, правильно ли мы вообще его ставим. Часто выявляется, что трудности изучения психологии животного существенно усугубляются неудачной постановкой вопроса. Так, в течение многих десятилетий приносили неудачи исследования, когда снова и снова хотели ответить на вопрос, обладает ли животное памятью, фантазией, обучаемостью, способностью к абстракции и т. д., потому что в качестве предпосылки к этому исходили из соответствующих способностей человека. И никогда никому не пришло в голову, например, учитывать морфологические различия, то есть разницу в строении тела у человека и животных. При всех различиях между человеком и животным есть и огромное сходство. И разве нельзя исходя из этого предположить, что, сравнивая строение тела, точно так же можно сравнивать между собой разум, память, эмоции и т. д. И даже само сознание? »

В 1970 году американский учёный Гордон Гэллоп Младший ( Gordon G. Gallup, Jr. ) при помощи простого зеркала положил конец бесчисленным и ожесточённым дискуссиям среди учёных умов. Суть зеркального теста заключалась в том, что нескольким шимпанзе, усыплённым наркозом, наносили краской небольшие пятнышки на одну из бровей и на противоположное ухо. Животные, проснувшись, прикасались к окрашенным участкам тела не чаще, чем к остальным, то есть не ощущали никаких последствий. Однако, увидев себя в зеркале, шимпанзе вдруг начинали активно ощупывать окрашенные места. Таким образом, удалось доказать, что приматы понимали, что видят в зеркале себя, помнили, как они выглядели раньше, и осознавали, что в их облике произошли изменения.

Подобные эксперименты с зеркалом на человеческих младенцах показали, что люди начинают осознавать себя лишь к возрасту 1,5—2 лет. Шимпанзе , орангутаны игориллы узнают себя в зеркале в относительно зрелом возрасте (старше 4 лет).

В настоящее время ученым известно шесть видов животных, способных узнавать себя в зеркале, — это шимпанзе, орангутаны ,гориллы , дельфины , слоны и сороки .

Тот факт, что самосознание независимо возникло у таких далёких от людей видов, как слоны и дельфины, свидетельствует о конвергентной эволюции этого признака [15] .

Инсайт и орудийная деятельность

Понятие инсайт (англ. insight — понимание) введено гештальтпсихологией . Этот термин, предложенный Вольфгангом Кёлером, противопоставляется бихевиористскому понятию научения путём « пробы и ошибки ».

Научение путём инсайта открыто В. Кёлером в исследовании поведения шимпанзе в различных проблемных ситуациях. (Исследования проводилось во 2-й пол. 1910-х годов на антропоидной станции, созданной Прусской академией наук на острове Тенерифе ). Кёлер смоделировал несколько типов задач, достаточно разнообразных, но построенных по одному принципу: животное могло достичь цели, только если «выявляло объективные отношения между элементами ситуации, существенные для успешного решения».

В результате своих опытов Кёлер пришёл к выводу, что шимпанзе способны к решению только таких задач, где все относящиеся к задаче предметы находились в поле зрения одновременно. Таким образом, животное имело возможность решить задачу не путём проб и ошибок, а за счёт улавливания структуры задачи — «инсайта» («проникновения» или «озарения»), то есть за счёт понимания связей между стимулами и событиями. В этом состояло принципиальное отличие опытов Кёлера от «проблемных ящиков» Торндайка, где животное заведомо не могло «понять», как действует замок, открывающий дверцу клетки, хотя бы потому, что он находился снаружи и был скрыт от его глаз.

Эксперименты В. Кёлера позволили выяснить, что человекообразные обезьяны обладают интеллектом, который позволяет им решать некоторые проблемные ситуации не методом «проб и ошибок», а за счёт особого механизма — «инсайта», то есть за счёт понимания связей между стимулами и событиями.

Благодаря В. Кёлеру началось изучение орудийной деятельности, которая и до сих пор остаётся одной из важнейших экспериментальных моделей.

Использование орудия для ловли термитов

Чтобы спровоцировать обезьян на употребление (а иногда и изготовление) орудий — посторонних предметов для достижения видимой, но физически недоступной приманки — исследователи подвешивали её на большой высоте, или размещали за пределами досягаемости, предлагая для преодоления расстояния ящики, палки, тесемки и т. п. (Кёлер, 1925 ; Новоселова, 2001 ; Штодин, 1943 ; Павлов, 1949 ; Рогинский, 1948 ), помещали её в разного рода узкие трубки (Роберт Йеркс (Yerkes), 1929; 1943; Ладыгина-Котс , 1957 ; Visalberghi, 1997 ), создавали специальные устройства, для проникновения в которые также требовались какие-то приспособления ( Фирсов, 1977 ; 1987 ).

Первая реакция И. П. Павлова на работы В. Кёлера о способности шимпанзе к «инсайту» как проявлению разумного решения была резко отрицательной. Чтобы опровергнуть выводы В. Кёлера и доказать, что в поведении даже высших обезьян нет ничего, выходящего за рамки условно рефлекторных механизмов, Павлов приступил к собственным экспериментам. В этих целях в лаборатории учёного появились шимпанзе Роза и Рафаэль (1933). Обезьянам в лаборатории И. П. Павлова для получения приманки требовалось потушить огонь спиртовки , добывая воду разными способами. Анализируя поведение обезьян, Павлов отмечал, что «…когда обезьяна пробует и то, и другое, это и есть мышление в действии, которое вы видите собственными глазами.» Однако из идеологических соображений научного материализма эти поздние высказывания И. П. Павлова не принимались в научных кругах страны того времени [16] .

Использование и в особенности изготовление орудий (tool manufacture, tool using) является одним из самых сложных проявлений когнитивной деятельности животных и многие виды успешно владеют ей.

Наблюдения за орудийной деятельностью даёт возможность интегрально оценить интеллектуальные способности животных. По сведениям исследователей (Douglas-Hamilton I., Douglas-Hamilton O.,1975; Moss, 1982; Chevalier-Skolnikoff, Liska, 1993;Masson, 1995) африканские слоны (лат. Loxidonta africana) и индийские слоны (лат. Elephas maximus) используют ветки и палки, чтобы почесать труднодоступные части тела; затыкают раны травой; отгоняют ветками мух.

По данным ((Fisher, 1939), (Kenyon, 1969; Houk, Geibel, 1974; Дежкин, Мараков , 1968; Смирин В., Смирин Ю., 1991) морские выдры (лат. Enhydra lutris), демонстрируют сложные и многообразные приемы, обматывают туловище морскими водорослями, чтобы без усилий удерживаться на месте, используют камни, чтобы отколоть от скал моллюсков. Один и тот же камень используется до 12 раз подряд, калан плавает с ним, держа под мышкой или в складках кожи. Взрослые выдры иногда играют, стуча камнями по скалам.

Бек (Beck, 1980) наблюдал как медведи в зоопарке палками сбивали плоды с деревьев. Осы при уплотнение грунта при закрывании норки используют кусочки коры и веточки (Armbruster, 1921; Fricsh,1940; Evans,Eberhard, 1970).

Наиболее изучена орудийная деятельность в естественных условиях у приматов.

Первые систематические знания об орудийной деятельности в естественной жизни, были почерпнуты Ниссеном (Nissen, 1931). Дж. Гудолл (1992), и У. Мак-Грю (McGrew, 1992, 2004) на основании многолетних исследований они создали настоящую энциклопедию орудийной деятельности антропоидов.

Использование камней для разбивания орехов, фруктов с твердой кожурой, яиц, раковин зафиксировано у капуцинов Cebus apella и C. capucinus, макак-крабоедов и южно-африканских бабуинов (Struhsaker, Leland, 1977; Beck, 1980), использование обезьянами пар камней (наковальня и молот) наблюдалось в популяции C. apella национальных парков Сан-Пауло (Ottoni, Mannu, 2001), у японских макак (Huffman, Nishie, 2001).

Развитыми навыками орудийной деятельности обладают новокаледонские галки (Corvus moneduloides), добывающие насекомых из отверстий и трещин в коре деревьев с помощью преобразованных частей растений (артефактов).

Хант (Hunt, 1996, 2000) изучил около полутора тысяч птичьих орудий разделив их на две группы: 1) «грабли», изготовленные из прочных листьев Pandanus sp., у которых часть листовой пластинки срезана, а часть разъята на полоски; 2) «крючки», или «лопатки», сделанные из хвоинок, у которых конусовидно срезана часть листовой пластинки. Если орудие оказалось эффективным и сохранило свои ловчие качества после первого использования, птицы также как и морские выдры используют повторно, нося с собой в клюве.

Виды животных, которые используют орудия в естественной среде обитания демонстрируют сложные формы поведения, включающие элементы индивидуального опыта, способность к принятию решений, понимание причинно-следственных связей, понимание свойств предметов.

Визальбери (Visalberghi, 2002) замечает, что приматы часто пытаются совершить полезное, действуя совершенно бессмысленно. Она наблюдала как в зоопарке капуцин пытался расколоть земляной орех (который легко раскусить зубами) колотя по нему варёной картофелиной.

В целом же применение различных методик по изучению интеллекта обезьян показывает, что представители различных семейств успешно манипулируют предметами и имеют некоторые хотя и ограниченные представления о связи форм, размеров и свойств предметов.

Языковые способности

По мнению учёного Хидегера Х. («Наблюдения психологии животных в зоопарке») животные могут общаться друг с другом в некоторых ситуациях в том же смысле, как человек общается с помощью языка.

Приматы

Близко общаясь в течение нескольких десятилетий с человекообразными обезьянами, особенно с шимпанзе, Роберт Я. Йеркес (1948) разделяет эту точку зрения. Он считает, что у них определённо существует язык, традиции и культура, конечно, в самых примитивных формах.

Д. Примэк (Premack, 1986) пришёл к выводу, что «языковые» способности шимпанзе (сложная форма коммуникативного поведения) связаны с «умственными процессами высшего порядка». Д. Примэк работал с шимпанзе Сарой, которую обучал своеобразному искусственному языку. Это был «язык» пластиковых жетонов, каждый из которых обозначал предмет, свойство или понятие.

В 1960-х зоопсихологи Ален и Беатрис Гарднеры обратили внимание на то, с каким трудом давалось человекообразным обезьянам воспроизведение звуков (из-за особенностей строения гортани) и насколько богатой была их мимика и жестикуляция. Им пришла идея обучить обезьян жестовому языку глухих. Так появилась знаменитая обезьяна Уошо, которая за три года усвоила 85 слов, а к концу пятилетнего срока обучения — 160. Словарный запас одарённых попугаев намного больше, но Уошо не просто повторяла заученные жесты, а активно общалась со своими учителями: обращалась с просьбами, давала вполне разумные ответы на вопросы.

Сейчас в мире существуют десятки «говорящих» обезьян, которые активно изучаются.

В ходе многочисленных экспериментов в 1990-х годов стало очевидно, что антропоиды способны самостоятельно осваивать язык, обучая друг друга и потомство, могут не только заучивать «слова», с которыми их знакомят воспитатели, но и придумывать свои обозначения (изобретая новые слова) [17] .

Когда Уошо после завершения курса обучения перевели в колонию шимпанзе-неучей, она сначала очень возмущалась, что невежественные собратья никак не реагируют на подаваемые ею знаки. Однако позже она завела себе приёмного сына и объяснила ему, что значат жесты «подойти», «обнять» и другие.

Работы нескольких групп независимых исследователей, обучавших антропоидов четырёх видов использованию разных языковых систем ( амслен , йеркиш , акустическая речь человека), приводят к совпадающим и дополняющим друг друга результатам. Они однозначно доказывают, что «слово» обезьян в языке-посреднике — это не простой УР-навык, достигнутый дрессировкой, который воспроизводится в присутствии единичного экземпляра соответствующего предмета, использованного при научении, и не результат простого подражания человеку, как это допускалось скептиками, особенно на ранних этапах исследований.

В центре исследований языка Университета Джорджии разработана специальная компьютерная система вплоть до синтезатора речи, при помощи которой шимпанзе получили возможность «разговаривать» на человеческом языке и освоили достаточное количество слов для построения несложных предложений [18] .

Дельфины

Delfinarium-91-hu-400.jpg

Дельфины используют систему звуковых сигналов, посредством которой общаются между собой. У них есть сигналы двух типов: эхолокационные ( сонарные ), которые служат для исследования обстановки и обнаружения препятствий и добычи, и «щебеты» или «свист» для коммуникации с сородичами, также выражающие эмоциональное состояние дельфина. Они испускаются на очень высоких, ультразвуковых частотах, не доступные человеческому слуху [19] .

Исследователь дельфинов Джек Кассевиц и его жена Донна основали во Флориде некоммерческую организацию Global Heart и запустили проект по изучению интеллектуальных способностей и языка дельфинов — SpeakDolphin. В настоящее время известно, что «словарный запас» дельфинов достигает 14000 звуковых сигналов, расшифровать которые намереваются при помощи прибора CymaScope (от греч. kyma — «волна»), который изобрёл британский инженер-акустик Джон Стюарт Рейд (John Stuart Reid) [20] . Это устройство позволяет получить изображение пространственной структуры звуковой волны в воде. Звуковые «картинки», которые создают дельфины в воде, и являются «словами» языка этих морских млекопитающих, полагают участники проекта [21] .

Лоренс Дойл изИнститута SETI в Маунтин-Вью , штат Калифорния , предложил оригинальный способ по изучению системы сигналов дельфинов, основанный на сложных расчётах, позволяющие проанализировать любую последовательность символов (будь то серия оснований ДНК , цифр, букв или фраз) на предмет содержания в ней информации. В этом помог лингвист из Гарвардского университета Джордж Ципф , установивший закон Зипфа для распределения слов по частоте встречаемости. Таким образом, учёные исследовали непонятный «свист» дельфинов, применив закон Зипфа, и получили такой же коэффициент наклона прямой на соответствующем графике в логарифмическом масштабе, как и у человеческих языков. Из этого сделан вывод, что эти сигналы несут информацию [22] .

Кроме того, у дельфинов примерно столько же уровней организации звуков, сколько и у человека: шесть. Это звук, слог, слово, фраза, абзац, контекст.

Сабакі

В начале 90-х годов Тюрид Ругос — эксперт-кинолог из Норвегии — стала известной во всем мире в первую очередь благодаря исследованиям способов коммуникации собак. Ругос опубликовала результаты исследований сигналов, которыми собаки выражают своё состояние. Сигналы примирения отчётливо продемонстрировали, насколько собака разумна и насколько тонко устроена её психика.

Сигналы примирения стали основой для изучения реакции собаки в различных ситуациях, это позволило исследовать стресс, агрессию, страх. Самым первым, кто начал исследования психологии человека в работе с собаками, был Андерс Халлгрен (Швеция).

Во время общения собаки активно используют около 30 сигналов, которые и являются основными в их социальных отношениях. Собаки используют много вариантов сигналов примирения, не только в конфликтных ситуациях, но чтобы быть вежливыми, поздороваться друг с другом, а также избежать конфликта или попытаться успокоить других.

1 марта 2009 года в Москве прошёл первый симпозиум по психологии собак, на котором выступили Андерс Халлгрен и Тюрид Ругос.

Тюрид Ругос является также президентом международной организации «Pet Dog Trainers of Europe», насчитывающей тысячи членов. Ассоциация ставит своей целью внедрение методов тренировки собак, основанных на современных научных знаниях и уважении к собаке [23] .

Птушкі

В течение тридцати лет психолог доктор наук Айрин Пепперберг (I. Pepperberg) изучала интеллектуальные способности африканского серого попугая Алекса , доказав научному сообществу, что попугаи способны не просто подражать звукам и человеческой речи, а анализировать и логически рассуждать на базовом уровне, творчески используя слова и короткие фразы. Аналогичными способностями обладают и пернатые семейства врановых. Их уровень интеллекта сопоставим с обезьянами и даже превосходит согласно новым экспериментам [24] . Так зоологи Кристофер Бёрд (Christopher Bird) из университета Кембриджа и Натан Эмери (Nathan Emery) из университета Королевы Марии в Лондоне выяснили, что врановые способны не только оперировать инструментами как это делают обезьяны, также понимать причинно-следственные связи.

Научные данные

Метасознание

Считалось, что метасознание присуще лишь человеку. Специалисты по когнитивной этологии разработали специальные методики и провели целый ряд экспериментов для выяснения вопроса о наличии метасознания у животных. В журнале Trends in Cognitive Sciences были опубликованы новые экспериментальные данные. Автор публикации Дэвид Смит (David Smith), доцент Университета Баффало, говорит, что накопленные знания о мышлении животных говорят в пользу того, что некоторые из них обладают похожими на человеческие мыслительными способностями, так называемым метасознанием. Признаки метасознания изначально были выявлены у дельфинов. Животным была предоставлена возможность выбора, либо отказаться от прохождения теста, причем за отказ животное получает небольшое вознаграждение, за удачное выполнение задания даётся более желанная награда, а за неудачное — ничего. Затем задание постепенно усложняют (например, заставляя животное делать выбор между двумя всё более похожими друг на друга фигурами или звуками) и смотрят, будет ли расти частота «отказов».

В ходе этих экспериментов выяснилось, что многие животные ( крысы [25] , дельфины, обезьяны) при недостатке информации ведут себя вполне по-человечески: отказываются от прохождения теста или пытаются получить дополнительные сведения. Тем самым животные способны оценивать собственную информированность и компетентность и понимают, каковы их шансы на успешное выполнение задания.

Метасознание позволяет не только оценивать собственные знания, но и использовать подручные предметы и инструменты для добывания пищи [26] .

Пространственный интеллект

Пространственный интеллект — пространственная ориентация и память, один из видов когнитивной адаптации животных. Те виды, для которых пространственный интеллект обеспечивает выживание, показывают наиболее высокие результаты. Так колумбийская кедровка способна запомнить несколько тысяч тайников с запасёнными на зиму семенами. Сурикаты запоминают пространственное расположение убежищ на территории с первого раза.

Образная память

Существование образной памяти (память на звуки, запахи, цвета и т. д.) у высших млекопитающих можно проследить на примере собаки. Многие владельцы собак видели, как их спящая собака двигает лапами или даже лает. Об этом говорил немецкий исследователь Г. Эрхард (1924) о своей собаке:

Это случается всегда, когда её перед этим водили гулять в лес… Если она несколько дней не была в лесу, то я могу побудить её «охотиться» во сне тем, что только вызову запах леса искусственным образом — запахом сосновых игл

[27] .

О способностях

Разные виды животных могут проявлять признаки очень высокоразвитых способностей, но в пределах довольно узких доменов, так как интеллект всех живых существ, в том числе и человека не обладает универсальностью. Например, в решении тестов IQ на пространственные преобразования (3D тесты) голуби превосходят человека, однако уступают приматам и дельфинам в когнитивных экспериментальных задачах «выборов по образцу». Новокаледонские галки превосходят шимпанзе в умении преобразовывать и использовать различные предметы для решения задач [28] .

В основе формирования когнитивных способностей часто лежит наследственно обусловленное восприятие, что облегчает задачу формирования сложных и гибких форм поведения. Например, пчёлы от рождения не могут определять потенциально полезных для них цветов, но они располагают врождённой предрасположенностью хорошо запоминать формы, цвета и размеры медоносов. Псіхалінгвісты [ якія? ] предполагают у человека врожденные способности к распознаванию фонем и к формированию грамматических структур, лежащих в основе языкового общения.

Цікавае

Шимпанзе Чита занесена в книгу рекордов Гиннеса как долгожитель. Чита проживает сейчас в специальном обезьяньем санатории англ. Creative Habitats and Enrichment for Endangered & Threatened Apes в Палм-Спрингс, штат Флорида [29] .

Літаратура

 • Жанна Резникова. Інтэлект і мова жывёл і чалавека. Асновы кагнітыўнай эталогіі. - 1-е выд. — М. : Академкнига , 2005. — 518 с. — ISBN 5-94628-106-2 .
 • Зорина И. И., Полетаева 3. А. Элементарное мышление животных. - 2-е выд. — М. : Аспект-Пресс , 2002. — 319 с. — ISBN 5-7567-0135-4 .

Нататкі

 1. Cognitive ethology: Slayers, skeptics and proponents — Part I
 2. Donald R. Griffin, August 3, 1915—November 7, 2003 | By Charles G. Gross | Biographical Memoirs
 3. Психология собак: лучшие книги о собаках: программа издательства Догфренд на 2008 год
 4. 1 2 Элементы — новости науки: Животные способны логически мыслить
 5. Сравнительная психология и зоопсихология — Общая психология — Психология и зоопсихология
 6. Психологические теории эмоций. PSYlive.ru. Психология жизни
 7. Сознание и нейронаука
 8. 1 2 Мыслит не только человек . / Радио Свобода. © 2010.
 9. Права животных и неправда о них (недоступная ссылка) . Дата обращения: 21 февраля 2010. Архивировано 17 марта 2014 года.
 10. 1 2 Животные способны устанавливать мыслительные соотношения высших порядков . / Газета. Ru: Новости.
 11. Основы зоопсихологии (недоступная ссылка) . / Библиотека РГИУ.
 12. Предтеча Бихевиоризма (недоступная ссылка) . Дата обращения: 30 апреля 2010. Архивировано 29 января 2009 года.
 13. Веккер Л. М. Психика и реальность
 14. Jerison HJ Evolution of the brain and intelligence. — NY: Academic Press, 1973.
 15. 1 2 Вокруг Света. Телеграф. Отражённое сознание
 16. Зоопсихология. Тема 2. Основные направления в изучении поведения животных Архивная копия от 24 ноября 2011 на Wayback Machine
 17. Веданне-сіла : «ЗС» - оnline
 18. Этология: Библиотека. Взрослые дети. К. Журавлёва
 19. Язык дельфинов. Как разговаривают дельфины? Delphinarium.SU
 20. Рисовальщик звуков позволил увидеть реплики дельфинов (недоступная ссылка) . Дата обращения: 25 февраля 2010. Архивировано 4 марта 2010 года.
 21. Дельфины разговаривают «картинками» — учёные . РИА Новости (31 декабря 2008). Дата обращения: 13 августа 2010. Архивировано 9 февраля 2012 года.
 22. f2f-mag.ru — сайт для творческой интеллигенции — мода, дизайн, арт, выставки, показы, новости моды и дизайна (недоступная ссылка) . Дата обращения: 25 февраля 2010. Архивировано 7 марта 2010 года.
 23. http://www.dogmind.org/sobitiya/simpozium-po-psichologii-sobak-doklad-tiurid-rugos (недоступная ссылка)
 24. Кто умнее — грачи или шимпанзе? | Животные | ШколаЖизни.ру
 25. Rats are capable of assessing their own knowledge
 26. Дельфины способны оценивать верность собственных мыслей Архивная копия от 11 июля 2010 на Wayback Machine .
 27. Образная память — что это и как оно работает?
 28. В мире животных: Новокаледонские галки оказались «гениями»
 29. Шимпанзе Тарзана продала картину на аукционе . Lenta.ru (6 февраля 2007). Дата абарачэння: 13 жніўня 2010.


Глядзіце таксама