Каляды Хрыстова

Матэрыял з Вікіпедыі - вольнай энцыклапедыі
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку
Каляды Хрыстова
«Нараджэнне Хрыстовае» ікона Андрэя Рублёва, 1410-я(?)
«Нараджэнне Хрыстовае»
абраз Андрэя Рублёва , 1410-я (?)
Тып

Непераходзячае двунадзесятае панскі свята

( у праваслаўі );
непераходзячая ўрачыстасць
( у каталіцызме )
Афіцыйна Каляды ў плоці Госпада Бога і Збаўцы нашага Ісуса Хрыста ( стар.-грэч. Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ , церк.-слав. Є҆же па плоці ржⷭ҇тво гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са нашегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та)
Урачыстасць Нараджэння Хрыстовага ( лац .: Sollemnitas in Nativitate Domini )
Значэнне адно з галоўных хрысціянскіх свят
Устаноўлены у гонар нараджэння ў плоці Ісуса Хрыста ад Багародзіцы
Дата

у Праваслаўнай царкве:

- па юліянскім календары : 25 снежня ( 7 студзеня ) [1] ;
— па новым ліянскім календары: 25 снежня [2] ;
у Каталіцкай царкве і пратэстанцкіх цэрквах:
25 снежня па грыгарыянскім календары;
у Армянскай апостальскай царкве : 6 студзеня
у Копцкай праваслаўнай царкве : 29 койака ( 7 студзеня )
Лагатып ВікіСховішча Медыяфайлы на ВікіСховішчы

Божае НараджэннеРускай праваслаўнай царквы - Каляды па плоці Госпада Бога і Збаўцы нашага Ісуса Хрыста; стар.-грэч. Ή κατά σάρκα Γέννησις τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ἡμῶν Ιησού Χριστού ; церк.-слав. Є҆же па плоці ржⷭ҇тво гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са нашегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та; у старавераў Ро жа ство Хрыстова) - адзін з галоўных хрысціянскіх святаў , усталяваны ў гонар нараджэння ў плоці Езуса Хрыста ад Панны Марыі .

У праваслаўі ўваходзіць у лік панскіх двунадзесятых святаў і папярэднічаецца 40-дзённым постам Каляды . Іерусалімская , Руская , Грузінская , Сербская , Польская і Украінская праваслаўныя цэрквы, а таксама Грэкакаталіцкая царква (у межах Украіны ), стараабраднікі і старастыльныя цэрквы святкуюць 25 снежня ( 7 студзеня ) [1] . Канстанцінопальская , Эладская , Балгарская і шэраг іншых памесных праваслаўных цэркваў святкуюць 25 снежня па новым ліянскім календары . Каталіцкая і пратэстанцкія цэрквы — 25 снежня па грыгарыянскім календары . Армянская апостальская царква - 6 студзеня .

Падзеі Раства Хрыстовага

Кананічныя тэксты

Згодна з указам імператара, для аблягчэння вядзення перапісу кожны жыхар імперыі павінен быў з'явіцца "ў свой горад". Так як Іосіф быў нашчадак Давіда і Марыя была заручана Іосіфу, яны накіраваліся ў Віфлеем.

Пасля нараджэння Езуса першымі з людзей яму прыйшлі пакланіцца пастухі , абвешчаныя аб гэтай падзеі з'явай анёла . Паводле евангеліста Мацея , на небе была яўлена цудоўная зорка , якая прывяла да немаўляці Езусу вяшчуноў . Яны паднеслі дары - золата , ладан і смірну ; не як немаўляці, а як Цару ( Мф. 2:1-3 ). Да таго часу святая сям'я ўжо знайшла прытулак «у доме» ( Мф. 2: 1-11 ).

Даведаўшыся аб нараджэнні Месіі і жадаючы Яго знішчыць, цар Юдэі Ірад загадаў забіць усіх немаўлят ва ўзросце да двух гадоў. Аднак Хрыстос быў цудоўна выратаваны ад смерці, таму што анёл загадаў Іосіфу бегчы ў Егіпет разам з сям'ёй, дзе яны і жылі да смерці Ірада ( Мф. 2:16 ).

Апакрыфічныя крыніцы

Аповяд пра падрабязнасці нараджэння Ісуса Хрыста прысутнічае ў дзвюх апакрыфічных крыніцах: « Протаевангеллі Якава » і « Евангеллі Псеўда-Матфея ». Згодна з гэтымі крыніцамі, з-за адсутнасці месца ў гасцініцы Іосіф і Марыя вымушаны былі пераначаваць у пячоры , якая выкарыстоўвалася ў якасці хлява для ўкрыцця жывёлы ад непагадзі.

Калі Марыя адчула наступ родаў, Іосіф пайшоў шукаць павітуху , але калі вярнуўся з ёй да пячоры, то роды ўжо адбыліся, а «ў пячоры заззяла такое святло, што яны не маглі вынесці яго, а праз некаторы час святло знікла і з'явілася немаўля, выйшаў і ўзяў грудзі маці сваёй Марыі» [3] . Па сцвярджэнні Кіпрыяна Карфагенскага , Марыя «не мела патрэбы ні ў якіх паслугах з боку бабкі, але Сама была і бацькам, і нараджэнню служальніцай, і таму аддае Немаўлю Свайму поўнае глыбокай пашаны апека». Ён пісаў, што нараджэнне Хрыста адбылося да таго, як Іосіф прывёў павітуху. Пры гэтым Саламея называецца старыцай і сваяком Марыі, гэта значыць паходжаю з роду цара Давіда [4] .

Гісторыя з'яўлення свята і ўстанаўленне даты

Нараджэнне Хрыстова ( катэдра Максіміяна , слановая косць , 550 год )

Хрысціяне Усходу да IV стагоддзя не адзначалі Каляды, бо ўспадкавалі старазапаветны погляд на дзень нараджэння як дзень пачатку пакут [5] . У іудзейскай традыцыі вясёлае святкаванне дня нараджэння лічыцца перайманнем язычнікам, такім як фараон з біблейскай гісторыі Іосіфа Выдатнага ( Быц. 40:20 ) [6] . Аднак кіраўнік Галілеі Ірад Анціпа ,

з нагоды дня нараджэньня свайго рабіў бяседу вяльможам сваім, тысячнікам і старэйшынам Галілейскім.

Для ранніх хрысціян больш важным з веравучальнай пункту гледжання быў штогадовы ўспамін пакут і смерці Збавіцеля ( Вялікдзень ) і штотыднёвы ўспамін Яго ўваскрэсення.

Хрысціяне лічаць Ісуса Хрыста Богам з моманту яго ўвасаблення , таму Яго хрышчэнне назвалі Богаяўленнем .

Да IV стагоддзя Вадохрышча і Раство Хрыстова святкаваліся сумесна 6 студзеня і ў гэты дзень успаміналіся падзеі не толькі хрышчэння Хрыста ў Іардане і Яго нараджэнне, але і пакланенне вешчуноў , ажыццяўленне вады ў віно на шлюбе ў Кане Галілейскай, насычэнне мноства народа (у Афрыканскай Царкве) у сэнсе праявы Боскай сілы Збавіцеля [7] .

Паводле прафесара, біскупа Феадора (Смірнова) , святкаванне 25 снежня , як дня нараджэння Ісуса Хрыста, існавала на Захадзе ўжо ў часы Клімента Александрыйскага (канец II — пачатак III стагоддзя) паралельна са святкаваннем Богаяўлення 6 студзеня [8] . Паводле прафесара М. М. Скабалановіча , упершыню свята Нараджэння Хрыстовага было аддзелена ад свята Вадохрышча ў Рымскай царкве ў першай палове IV стагоддзя [9] .

25 снежня як дзень «нараджэння Хрыста ў Віфлееме Юдэйскім» упершыню згадвае рымскі Хранограф 354 года [10] , які засноўваецца на календары, які ўзыходзіць да 336 года. У той жа дзень там адзначана рымскае грамадзянскае свята з трыццаццю гонкамі калясніц у гонар Дня нараджэння непераможнага Сонца (Dies Natalis Solis Invicti), якое не згадваецца ў іншых рымскіх календарах. Гэта адносна позняе сведчанне наводзіць на думку, што Каляды былі пост- Нікейскім святам, заснаваным у піку і як рэакцыя на гэтае паганскае свята, усталяванае ў 274 годзе імператарам Аўрэліянам [11] . З іншага боку, па словах археолага С. Хійманса, няма прамых сведчанняў таго, што гэтае свята было ўсталяванае Аўрэліянам і што яно старажытнае свята Нараджэння Хрыстовага, таму нельга выключаць зваротную сувязь — заснаванне паганскага свята ў адказ на хрысціянскі [12] . На думку А. Г. Ульянава , свята Раства было ўстаноўлена першым хрысціянскім імператарам Канстанцінам Вялікім , часам праўлення якога трэба датаваць трапар свята [13] .

На Усходзе асобнае свята ў гонар Раства Хрыстова, якое святкуецца 25 снежня , з'явілася ў апошняй чвэрці IV стагоддзя, а ў Палестыне толькі пасля ўказа імператара Юстыніяна I (560—561 гг.) [5] . Паводле арцыбіскупа Сергія (Спасскага) , Рымская царква спрадвеку святкавала Ражджаство Хрыстова 25 снежня, а з IV стагоддзя па яе прыкладзе ў гэты дзень гэтае свята сталі святкаваць і на Усходзе [14] .

Згодна з іншым пунктам гледжання, данатысты святкавалі Каляды яшчэ да IV стагоддзя (магчыма, ужо ў 243 годзе), і дата яго ўжо была вылічана [15] .

Датай святкавання Дабравешчання было ўсталявана 25 сакавікаамбрасіянскім абрадзе ўспаміну Дабравешчання прысвечана апошняя (шостая) нядзеля Адвэнту , у мосарабскім — 18 снежня [16] ). Даданне да гэтай даты дзевяці месяцаў (перыяд цяжарнасці чалавека ) дае 25 снежня. Якраз на 25 снежня тады ж (пры Юліі Цэзары ) прыходзіўся дзень зімовага сонцастаяння [17] , пасля якога працягласць светлавога дня ў Паўночным паўшар'і Зямлі пачынае прыбываць, што паслужыла падставай аб'явіць 25 снежня днём нараджэння непераможнага Сонца . Для хрысціян Сонцам Праўды ( Мал. 4:2 ) з'яўляецца Ісус Хрыстос , таму раннехрысціянскія апалагеты актыўна выкарыстоўвалі астранамічную сімволіку зімовага сонцастаяння.

Аднак, ужо да моманту паўсюднага замацавання царкоўнага святкавання Ражства Хрыстова на 25 снежня ў IV стагоддзі , з-за недакладнасці юліянскага календара, дзень зімовага сонцастаяння за мінулыя чатыры стагоддзі зрушыўся ўжо на тры дні і стаў прыходзіцца ўжо не на 25 снежня, а на 22 снежня. , а ў высакосныя гады - нават на 21 снежня. Аналагічная змена адбылася і са святкаваннем Дабравешчання, калі вясновае раўнадзенства стала назірацца ўжо не 25 сакавіка, як пры Юліі Цэзары ў 46 годзе да н. э., а на некалькі дзён раней - 22 сакавіка, а ў высакосныя гады - 21 сакавіка.

У цяперашні час Рымска-каталіцкая царква і большасць пратэстанцкіх цэркваў святкуюць Каляды 25 снежня па грыгарыянскім календары .

Руская , Іерусалімская , Сербская , Грузінская , Польская , Украінская праваслаўныя цэрквы, Афон , а таксама ўсходне- каталіцкія цэрквы святкуюць Каляды 25 снежня па юліянскім календары , што ў XX—XXI стагоддзях адпавядае 7 студзеня па грыгарыянскім календары.

Канстанцінопальская (акрамя Афона ), Антыёхіі , Александрыйская , Кіпрская , Болгарская , Румынская , Эладскай і ўсе іншыя праваслаўныя цэрквы святкуюць 25 снежня па новоюлианскому календары , які да 1 сакавіка 2800 года супадае з грыгарыянскім календаром, гэта значыць адначасова з іншымі хрысціянскімі канфесіямі , якія адзначаюць Каляды па "новым стылі".

Асаблівая сітуацыя са святкаваннем Калядаў склалася ў Японскай праваслаўнай царкве . Хоць Японская царква з'яўляецца аўтаномнай часткай Рускай, у якой прынята святкаваць Ражство Хрыстова 25 снежня ( 7 студзеня ), гэтай традыцыі варта толькі частка прыходаў Японскай праваслаўнай царквы, а ў большасці прыходаў святкуюць 25 снежня па новым стылі [18] [19] .

Сярод Старажытнаўсходніх праваслаўных цэркваў Армянская апостальская царква святкуе Каляды 6 студзеня ў адзін дзень з Вадохрышчам Гасподнім пад агульным імем БагаяўленняІерусалімскім патрыярхаце Армянскай апостальскай царквы Багаяўленне святкуецца па юліянскім календары і адпавядае 19 студзеня па новым календары. Копцкая праваслаўная царква святкуе Каляды 29 чысла месяца хойяк па копцкім календары (у XX—XXI стагоддзях адпавядае 7 студзеня па новым стылі) [20] , Эрытрэйская праваслаўная царква і Эфіёпская праваслаўная царква — 29 чысла месяца тахсас па эфіёпскім X календары адпавядае 7 студзеня па новым стылі) [21] . У высакосныя гады святкаванне Раства пераносіцца на 28 чысло месяца хойяк/тахсас для захавання інтэрвалу ў 275 дзён паміж Дабравешчаннем і Калядамі [22] [23] [24] [25] . У гэтым выпадку свята ў XX-XXI стагоддзях таксама адпавядае 7 студзеня па новым стылі (у высакосным годзе).

Каляды ў хрысціянскім богаслужэнні

Каляды ў богаслужэнні Праваслаўнай царквы

У іерархіі свят Рускай праваслаўнай царквы Раство займае другое месца пасля Вялікадня . Яму папярэднічае 40-дзённы калядны пост , тыдзень продкаў , тыдзень бацькоў , асаблівая субота перад Калядамі, перадсвята і калядная куцця , а працягваецца Каляды святам і калядамі .

Напярэдадні Каляд і ў само свята, апроч апісанай у Евангеллі каляднай тэматыкі, шануюцца і старазапаветныя правобразы гэтай падзеі - напрыклад, выратаванне трох юнакоў у печы вавілонскай , якое стала правобразам увасаблення Сына Божага ад Дзевы Марыі [26] і славаслоўе імі Бога, здзіўленне цара Навухаданосара з сатрапамі з нагоды іх выратавання ( Дан. 3:95-100 ). Таксама ў царкоўных песнапеннях прысутнічаюць услаўленні Бога анёламі і пастырамі , пакланенне вешчуноў , якія прыйшлі з падарункамі да Ісуса Хрыста ( Мф. 2:10 , 11 ).

Тэксты богаслужэбных наступстваў свята змяшчаюцца ў Мінеі , а парадак іх здзяйснення - у Тыпіконе .

У гэтых сьпевах (трыпяснцах і канонах) адлюстраваная асноўная багаслоўская думка аб тым, што ўвасабленьне Слова Божага, быўшы Ягоным “знясіленьнем” ( кенозісам ), Ягоным прыніжэньнем, зьявілася для Яго свайго роду Крыжом , першым Крыжом, можа быць, менш лёгкім, чым Крыж. апошні, гэта значыць Укрыжаванне . Сын Божы, увасобіўшыся, прымае «персну» чалавечай натуры, прымае вобраз «раба» [27] .

Набажэнства Раства Хрыстова мае значныя адрозненні ад набажэнства іншых двухнадзесятых святаў . Так, у склад ўсяночнага дбання напярэдадні свята ўваходзіць вялікае павечар (як і напярэдадні Богаяўлення ) замест Вялікай вячэрні (як у астатнія двунадзесятыя святы) [28] .

У свята Божага Нараджэння праваслаўныя вітаюць адзін аднаго словамі: «Хрыстос нарадзіўся!», адказваючы на ​​іх — «Славім Яго!».

Руская праваслаўная царква з 1814 года (згодна з указам Аляксандра I ) у самы дзень Раства святкуе таксама і ўспамін збавення Царквы і дзяржавы Расійскія ад нашэсця галаў і з імі двадзесяці мову [29] .

У 1923 годзе на Усеправаслаўным Саборы ў Канстанцінопалі прадстаўнікамі 11 аўтакефальных праваслаўных цэркваў было прынята рашэнне аб пераходзе на «навалюянскі каляндар» (цяпер супадае з грыгарыянскім). У наш час па новым стылі Каляды адзначаюць Канстанцінопальская, Александрыйская, Антыахійская, Румынская, Балгарская, Кіпрская, Эладская, Албанская, Польская, Амерыканская Царквы, а таксама Царква Чэшскіх земляў і Славакіі. 4 Памесных Патрыярхата — Іерусалімскі, Рускі, Грузінскі і Сербскі, а таксама Праваслаўная Царква Украіны прытрымліваюцца юліянскага календара. Таксама Каляды 25 снежня ( 7 студзеня ) святкуюць у Афонскіх манастырах [30] . Юльянскаму календару прытрымліваюцца таксама ўсе «старакаляндарныя» дэнамінацыі грэчаскай Царквы, а таксама праўдзіва-праваслаўныя сіноды, якія аддзяліліся ад вышэйпералічаных аўтакефалій і патрыярхатаў.

Трапар і кандак на Раство Хрыстова
Грэчаскі тэкст Царкоўнаславянскі тэкст (транслітарацыя) Рускі тэкст
Трапар , тон 4 Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως · ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο · σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι. Каляды Тваё Хрысьце Божа наш, узяўся сусьвет і сьвятло розуму: у ім бо зоркам служачыя, зоркаю вучуся, Табе кланятися Сонцу праўды, і Табе весці з вышыні Усходу: Госпадзе слава Табе Ражджаство Тваё, Хрысьце Божа наш, азарыла сьвет сьвятлом веданьня, бо празь яго зоркам служачыя зоркай былі навучаныя Табе пакланяцца, Сонца праўды, і ведаць Цябе, з вышыні Узыходзячае Сьвяціла. Госпадзе, слава Табе!
Кандак , тон 3 Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσιτ. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι·δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁν Дзева сёньня Пераважнага нараджае, і зямля батлейка Непрыступнаму прыносіць: анёлі з пастырамі славасловяць, валсы ж з зоркаю падарожнічаюць: бо нас дзеля нарадзіцца Отрача млада, Адвечны Бог Дзева ў гэты дзень Звышістотнага нараджае, і зямля пячору Непрыступнаму прыносіць; Анёлы з пастухамі славасловяць, вяшчуны ж за зоркай падарожнічаюць, бо дзеля нас нарадзілася Дзіцё немаўля, адвечны Бог!

Каляды ў богаслужэнні Рымска-каталіцкай царквы

Adventvespers.jpg

У іерархіі свят Рымска-каталіцкай царквы Раство займае другое месца пасля Вялікадня . Святкаванню Нараджэння Хрыстовага ў каталіцкім літургічным календары папярэднічае перыяд Адвэнту . Ён заўсёды пачынаецца за 4 нядзелі да Калядаў; фактычная яго працягласць залежыць ад таго, на які дзень сёлета даводзіцца Каляды. Раней Адвэнт лічыўся перыядам паста. Сучасныя правілы абавязковай пасады не прадпісваюць, хаця многія католікі прымаюць на гэты перыяд посныя пастановы. Адвэнт разглядаецца як час узмоцненага пакаяння - верным рэкамендуецца прыступіць да сакрамэнту споведзі ; духовенство носит облачения фиолетового, покаянного, цвета. Это период ожидания праздника Рождества и размышлений о приходе Христа на землю: как в Рождестве, так и во Втором Пришествии.

Богослужения каждого из четырёх воскресений Адвента имеют определённую тематику, отражающуюся в евангельских чтениях: первое посвящено пришествию Христа в конце времён ; второе и третье отражают переход от Ветхого к Новому Завету , в третье воскресенье особо вспоминается служение Иоанна Крестителя ; четвёртое посвящено евангельским событиям, непосредственно предшествовавшим Рождеству.

С периодом Адвента связано несколько традиций, таких, как рождественский венок , рождественский календарь и другие.

Рождественский венок в первое воскресенье адвента

24 декабря в Рождественский сочельник начинается вигилия (от лат. vigilia , бдение), всенощная служба. Во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост . Входное песнопение этого дня — «Вот уже пришла полнота времён, когда послал Бог Сына Своего на землю» подчёркивает значение наступающего праздника.

Накануне Рождества вечером положена особая месса, называемая Месса Навечерия Рождества ( Ad Missam in Vigilia ). В самый же день Рождества, 25 декабря , могут быть совершены три различные мессы — Месса ночью ( Ad Missam in nocte ), Месса на заре ( Ad Missam in aurora ) и Месса днём ( Ad Missam in die ), имеющие несколько различные последования и разные чтения Писания. В Средневековье эти три мессы символически рассматривались как три рождения Христа — от Отца прежде всех веков, от Марии в человеческом воплощении и мистически в душах верующих. В некоторых странах Восточной и Центральной Европы эти три мессы именуются ангельской, пастырской и царской по евангельским чтениям, повествующих о поклонении Младенцу соответственно ангелов, пастухов и царей. При этом на практике, особенно в приходских храмах, первая рождественская месса часто совершается ещё накануне вечером. Литургические песнопения этой мессы отличаются большой торжественностью. По традиции в ходе этой мессы предстоятельствующий на ней священник кладёт в рождественский вертеп фигурку Младенца.

С 1978 года, после избрания Папой Иоанна Павла II , в Ватикане после большого перерыва были возобновлены всенощные рождественские мессы, также известные как Пастырские. Эти мессы были приняты в христианской церкви с V века, однако с XVIII века эта традиция в Западной Европе почти прекратилась (Польша оставалась одной из немногих католических стран, где всенощные рождественские службы продолжались повсеместно). Папа-поляк Иоанн Павел II официально вернул всенощную рождественскую службу в обиход Ватикана, эту традицию продолжил его преемник — Бенедикт XVI .

Праздник Рождества продолжается восемь дней — с 25 декабря по 1 января — образующих Октаву Рождества . На 26 декабря выпадает праздник святого мученика Стефана , 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова , 28 декабря — Невинных Младенцев Вифлеемских . В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенья, отмечается праздник Святого семейства : Младенца Иисуса, Марии и Иосифа . 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы .

Рождественское время продолжается и после окончания Октавы Рождества. По древней традиции, Рождество праздновалось, по аналогии с Пасхой, 40 дней, вплоть до праздника Сретения . Крещение же Господне отмечалось 13 января, в октаву Богоявления . Эта практика до сих пор сохранилась у католиков, придерживающихся традиционного обряда. В современном же обряде Рождественское время завершается праздником Крещения, который, в свою очередь, приходится на первое воскресенье за Богоявлением , 6 января . (Однако во многих странах, особенно в Европе, принято переносить некоторые церковные праздники на ближайшее воскресенье. Список этих праздников в каждой стране свой. В этом случае, если Богоявление попадает в число таких праздников, оно переносится на воскресенье между 2 и 8 января. Крещение же отмечается в воскресенье после 6 января. Если же это воскресенье уже «занято» праздником Богоявления, то Крещение, и, соответственно, завершение Рождественского периода, переносятся на ближайший понедельник [31] ). В течение всего Рождественского времени духовенство на литургии облачается в одеяния белого, праздничного цвета.

Государства, в которых Рождество Христово — выходной день

Рождество — однодневный , двухдневный и трёхдневный выходной
39 стран, где Рождество отмечается неофициально и не празднуется
К рождественским праздникам — пальмы и растения. Москва, 1906

В списке представлены страны, в которых выходными днями (государственными праздниками), являются Рождественский сочельник (день перед Рождеством), Рождество Христово, Второй день Рождества и День подарков (26 декабря) [32] .

Один выходной день

Два выходных дня

Три выходных дня

Рождество в светской культуре

Мастацкая літаратура

Фільмы

Рождественские блюда народов мира

Празднование Рождества нехристианами

Среди нехристиан во многих культурах Рождество связывается, прежде всего, с ёлкой, дарением подарков и загадыванием желаний. Обычай дарить на Рождество подарки всячески поощряется продавцами , что привело к коммерциализации Рождества. В период перед Рождеством выручка специализированных магазинов может составить половину и более выручки за остальной год.

В большинстве стран мира Рождество является государственным праздником, либо этот день объявлен выходным. Это подвергается критике со стороны некоторых представителей других вероисповеданий и атеистов как нарушение права на свободу совести и отделения религии от государства. При этом в странах, где Рождество не является общенациональным праздником, в качестве государственных праздников, как правило, установлены праздники других религий ( Марокко ) или жители лишены права на свободу вероисповедания и установлен государственный атеизм по коммунистическому образцу ( Китай ).

В США общественный деятель и атеист по убеждениям Ричард Столлман предложил отмечать 25 декабря день рождения Исаака Ньютона как символ торжества человеческой науки.

Отказ от празднования в христианских и парахристианских конфессиях

Несмотря на то, что Рождество считается христианским праздником, некоторые протестантские конфессии его отвергли. Например, в 1659 году пуритане ( кальвинисты ) Новой Англии приняли решение запретить Рождество, то есть запрещать в этот день отпрашиваться с работы, петь и устраивать совместные трапезы. Пастор- конгрегационалист Коттон Матер считал празднование Рождества аморальным и греховным [40] .

Свидетели Иеговы , в свою очередь, считают, что Христос родился в начале октября, поскольку это время, когда на пастбища выводят пастись овец и пастухи держат ночную стражу в полях, указывая на то, что декабрь и январь слишком холодные для этого месяцы в гористой местности Иудеи, где находился Вифлеем. Другим основанием считать временем рождения Иисуса Христа осень, а не зиму, для них служит библейская хронология, согласно которой Иисус был казнён в возрасте 33 с половиной лет, а казнён он был, как известно, весной, во время иудейской Пасхи. Третье косвенное подтверждение этого вывода они видят в сообщении евангелиста Луки о переписи по указу цезаря Августа, согласно которому каждый должен был пройти перепись в своём родном городе. Подобное мероприятие вряд ли могло происходить зимой, когда путешествие могло быть очень затруднительным и дорогостоящим.

В Советском Союзе и Российской Федерации

В Советском Союзе до 1929 года Рождество было государственным праздником и выходным днём и отмечалось по григорианскому календарю, но после того как выходные в религиозные праздники были отменены, большинство рождественских обычаев (ёлка, подарки) перешло на празднование Нового года . [41]

Вновь день Рождества Христова стал выходным в 1991 году: в декабре 1990 года Верховный Совет РСФСР издал постановление, объявляющее православный праздник Рождества нерабочим днём [42] . Уже 7 января 1991 года было нерабочим. Однако в некоторых республиках РСФСР, например, Татарской АССР , это постановление было проигнорировано , и день был признан рабочим [43] .

По федеральным каналам российского телевидения в ночь на Рождество транслируется торжественное богослужение (после восстановления храма — из храма Христа Спасителя ).

Глядзіце таксама

Нататкі

 1. 1 2 Часть поместных православных церквей , включая Русскую , для литургических целей продолжают использовать юлианский календарь; в XX—XXI веках 25 декабря по юлианскому календарю соответствует 7 января по григорианскому.
 2. Большинство поместных православных церквей в 1920-х годах (или позднее) перешло на новоюлианский календарь.
 3. Боровская Н. Ф. Рождество в Западноевропейской живописи // Православие и мир , 07.01.2014
 4. Сказание о Рождестве Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа // Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней свт. Дзімітрыя Растоўскага : 12 кн., 2 кн. дад. - М .: Маск. Сінод. тып., 1903-1916. — Т. IV: Декабрь, День 25.
 5. 1 2 БРЭ, 2015 .
 6. О дне рождения — в общих чертах
 7. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Богоявление. История праздника. // Лекции по литургике. — М., 2002. — С. 150.
 8. Профессор Феодор Смирнов. Происхождение и значение праздника Рождества Христова.
 9. Скабалланович М. Н. Христианские праздники. Всестороннее освещение каждого из великих праздников со всем его богослужением. Книга 4. Рождество Христово. История праздника.
 10. Andrew McGowan «How December 25 Became Christmas», Get Biblical archaeological Review Архивировано 18 декабря 2012 года. . Автор — PhD , ректор и президент Тринити-колледжа Мельбурнского университета .)
 11. Spinks, Bryan D. The growth of liturgy and the church year // Cambridge History of Christianity. - Vol. 2. Constantine to c. 600. — Cambridge University Press, 2008. — P. 615.
 12. Steven Hijmans. Sol Invictus, the Winter Solstice, and the Origins of Christmas // Mouseion 3.3 (2003) 377—398.
 13. Ульянов О. Г. Св. равноапостольный Константин Великий и установление праздника Рождества Христова // Юбилейная X Богословская Конференция ПСТБИ. М., 2000.
 14. Архиепископ Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока. Тым II. Святой восток. Декабрь. 25.
 15. Talley, Thomas J. The origins of the liturgical year. — New York, 1986.
 16. Ванюков С. А. , Желтов М. С. , Фельми К. Х. , Квливидзе Н. В. Благовещение Пресвятой Богородицы // Православная энциклопедия . — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» , 2002. — Т. V : « БессоновБонвеч ». — С. 254—268. - 752 с. - 39 000 экз. - ISBN 5-89572-010-2 .
 17. Елена Воронцова. Календари и хронология.
 18. Православное Рождество в Японии . Праваслаўе і мір.
 19. Православное Рождество в Японии . radiovera.ru
 20. Why Copts celebrate Christmas on 7 January . ahramonline, 6.01.2018
 21. J. Gordon Melton. Religious Celebrations
 22. ዓውደ ኣዋርኅ (calendar).
 23. Coptic Holidays for 2020.
 24. Siegbert Uhlig, Encyclopaedia Aethiopica He-N, p. 538.
 25. Ethiopian Online Calendar.
 26. Никитин С. И., Ткаченко А. А., Лукашевич А. А. Вавилонские отроки // Православная энциклопедия . - М .: Царкоўна-навуковы цэнтр "Праваслаўная энцыклапедыя" , 2003. - Т. VI: " Бандарэнка - Варфаламей Эдэскі ". — С. 481-468. - 752 с. - 39 000 экз. - ISBN 5-89572-010-2 .
 27. Лекции по Литургике, Часть 4 читать, скачать — схиархимандрит Иоанн (Маслов)
 28. Пасха не входит в число двунадесятых праздников. Если Благовещение выпадает на седмичные дни Великого поста , то великое повечерие читается в силу соединения покаянного богослужения поста и торжественного богослужения праздника.
 29. Типикон
 30. Сенаторы высказались против перехода Православной Церкви на григорианский календарь . Российская газета (26 декабря 2006). Дата обращения: 11 января 2015.
 31. См. «Общие нормы для литургического года и календаря», пп. 7, 37, 38.
 32. Holidays and Observances Around the World
 33. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 День подарков
 34. 1 2 3 4 5 6 7 Рождественский сочельник
 35. День после Рождества. Является выходным в 4-х штатах: Канзас, Северная Каролина, Южная Каролина, Техас
 36. См. трудовой кодекс Болгарии «Кодекс труда»
 37. См. закон Латвийской Республики «О праздничных и памятных днях»
 38. В канун Рождества Литва будет отдыхать
 39. Постановление парламента Молдовы № 433 от 26.12.1990.
 40. Рождество (недоступная ссылка) . Дата обращения: 25 декабря 2009. Архивировано 15 ноября 2009 года.
 41. Рожков, А. Ю. В кругу сверстников: жизненный мир молодого человека в Советской России 20-х годов : в 2 т. — Т. 1. — Краснодар: Перспективы образования, 2002. — 205 с.— ISBN 5-93749-017-7
 42. Постановление Верховного Совета РСФСР от 27.12.1990 «Об объявлении 7 января (Рождества Христова) нерабочим днём»
 43. Газета « Известия » от 5 января 1991 года

Літаратура

на рускай мове
на іншых мовах
 • Bargellini F. Il Natale nella storia, nella leggenda e nell'arte. Firenze, 1959;
 • Botte B. (нем.) (Dom). Les Origines de la Noёl et de l'Épiphanie. Louvain, 1932;
 • Cornell H. The iconography of the Nativity of Christ. Uppsala, 1924
 • Kirschbaum E. Lexikon der Christlichen Ikonographie. Freiburg-im-Breisgau ua, 1968—1976. Bd 1-8;
 • Talley TJ The Origins of the Liturgical Year. NY, 1991;
 • Ouspensky L. L'Icône de la Nativité du Christ. P., 1951;

Спасылкі